You are here:  / Pozostałe / Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance
Od czasu do czasu dochodzi do znacznie bardziej trudnych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, w owym czasie jesteśmy w stanie uzyskać zadośćuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w związku z tym to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie. Jakkolwiek nie zawsze dochodzi do takiego rozstrzygnięcia. Na przykład na poszkodowanym może ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie sumy zabezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – weryfikuje to https://krakhol.pl/. Nieraz w polisach AC zauważymy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, które są oryginalne. Prawidłowo w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w lepszej sytuacji, też dla poszkodowanego.