You are here:  / Pozostałe / Audyt i kontrola projektów unijnych

Audyt i kontrola projektów unijnych

Kto może skorzystać z pomocy pieniężnej od Unii?
Środki unijne zdobyte na rozwój prywatnej firmy, interesu bądź też też rozpoczęcie aktywności gospodarczej to korzystna okazja dla ambitnych osób, które z przyczyn od nich niezależnych pozostają bez pracy. Jeżeli posiadają poprawnie zorganizowany projekt i są w stanie pokazać go dobrym osobom, to mają możliwość pozyskania środków finansowych, które starczą na pokrycie większej części wydatków. Może przekroczyć ona nawet połowę wydatków całego przedsięwzięcia otworzenia własnej firmy – przetestuj Doradztwo w zakresie zarządzania projektami. Nieraz po tę opcję dosięgają studenci, którzy czują w sobie zdolności do prowadzenie prywatnej aktywności, bądź nie mogą odkryć pracy w wyuczonym zawodzie. Ten projekt to niezwykle korzystna szansę na rozwój. Im więcej powstanie korporacji, im bardziej będzie rozwijał się przemysł, tym pokaźniejsza szansa na postęp gospodarczy całego kraju. Wiele osób skorzystało już z dopłaty unijnego oraz dało to efekty. Wystarczy odpowiednio przygotowany biznesplan, przedstawienie go oraz czekanie na decyzję. Ktokolwiek, kto czuje się na siłach musi tego spróbować.